2024


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


Odznaczenie krajowe państwowe


2023
2022

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowejOdznaczenie krajowe resortowe


2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Redakcja naczelna publikacji naukowej2020

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Redakcja naczelna czasopisma naukowego
Działalność odczytowa


2019
Działalność odczytowa


2018Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Odznaczenie krajowe resortowe


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna czasopisma naukowego
2016
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRedakcja naczelna publikacji naukowej


2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym

Odznaczenie krajowe resortowe


2014


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  • Redaktor
    [w:] Almanach Ziemi Sokołowskiej (ISSN 2392-1706)
  • Redaktor
    [w:] Almanach Ziemi Sokołowskiej2013
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie2012Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRecenzja książki naukowej

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2011Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


2010


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

  • Recenzent
    [w:] Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne

2009


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2004


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej