dr Sławomir Zdziebko
adiunkt - Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: slawomir.zdziebko_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8303-8773