2019

Prace magisterskie
 • Eksterminacja Żydów holenderskich w niemieckich obozach zagłady na terenie okupowanej Polski

2018

Prace magisterskie
 • Obraz Niemiec na łamach tygodnika "Przekrój" w latach 1956 - 1966.
 • Mniejszość polska na Białorusi w konfrontacji z polityką władz białoruskich 1994-2015
 • Stan wojenny w Lublinie 1981-1983
 • Praska Wiosna i interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku
 • Eksterminacja przez pracę w niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku

2009

Prace magisterskie
 • Prymas Stefan Wyszyński wobec rzeczywistości PRL z lat 1948-1953
 • Ruch Narodowo-Radykalny "Falanga" w świetle pism programowych.
 • Strajki w Lublinie w Lipcu 1980 r.
 • Modernizacja broni ręcznej piechoty polskiej w latach 1921-1939.
 • Życie religijne w łagrach na podstawie wybranych wspomnień.
 • Studencki Niezależny Ruch Wydawniczy w Lublinie w latach 1977-1989
 • PRL w optyce współczesnej lewicy na podstawie "Forum klubowego".
 • Ludność cywilna walczącej Warszawy na podstawie " Dni walczącej stolicy" Władysława Bartoszewskiego.