2020


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Wygłoszenie referatu na konferencji


2018Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

2017Redakcja naczelna publikacji naukowej


2016
Organizacja konferencji międzynarodowej2015
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


20142013Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany