dr hab. Sabina Bober
Profesor KUL - Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: sabina.bober_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8857-4062