dr hab. Sabina Bober prof. KUL
Profesor KUL - Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: sabina.bober_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8857-4062