2018

Prace licencjackie
 • Kultura i świętość. Odsłony franciszkanizmu w dramatach Bernarda Wojciecha Mencla, Wojciecha Bąka i Romana Brandstaettera
 • Wiara i kultura na podstawie wybranych tekstów Jozepha Ratzingera/Benedykta XVI

2016

Prace magisterskie
 • Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów jako miejsce aktywności kulturalnej
 • Spór artystów modernistycznych najmłodszej generacji z mistrzami akademizmu w Polsce

2015

Prace magisterskie
 • Podróże kulturowe Edwarda Stachury.
 • Egzotyka kulturowa w twórczości Jana Józefa Szczepańskiego
 • Krajobraz kulturowy w eseistyce Józefa Wittlina.

2014

Prace magisterskie
 • Współczesny spór o homeopatię
 • Kultura franciszkańska w twórczości Romana Brandstaettera
 • Maria Danilewicz na tle londyńskiej emigracji.
 • Artystyczne podróże Stanisława Wyspiańskiego

2013

Prace licencjackie
 • Kultura francuska w twórczości Józefa Wittlina
 • Kultura włoska w poezji Romana Brandstaettera
 • Małe miasta, duże problemy. Animacja kultury w małych miejscowościach i wsiach.
Prace magisterskie
 • Kanon filmowy Stanisława Barei

2012

Prace licencjackie
 • Kultura żydowska w tetralogii Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu".