2020
2019


Książka naukowa recenzowana


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Tłumaczenie tekstów wymagających kompetencji naukowychUdział w festiwalu nauki2017

Tłumaczenie książki naukowej


Redakcja naczelna publikacji naukowej
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2016

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieTłumaczenie książki naukowejRedakcja naczelna publikacji naukowejWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejUdział w festiwalu nauki


2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna publikacji naukowejNagroda krajowa


2014

Recenzja artykułu naukowego


20132012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


20092007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2003

  • Pielgrzymowanie do źródeł chrześcijaństwa. O trylogii asyskiej Romana Brandstaettera
    [w:] ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL

  • 2001

  • Poeta nieznany. O międzywojennej twórczości Romana Brandstaettera
    [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka

  • 2000