dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
profesor KUL - Katedra Historii Filozofii w Polsce
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ryszard.zajaczkowski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3417-3666