Piotr Pomorski

2020


Rozdział w recenzowanej książce naukowej20192018
2017
2016
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


20152014

 • Rozstrzygnięcia podatkowe a problem klauzul generalnych na przykładzie postępowań dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

 • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  2013
  2012

  2011
  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


  2010  2009  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


  2008  2005

 • Instytucja umorzenia zaległości podatkowych w świetle przepisów prawa oraz orzecznictwa podatkowego


 • 2002


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany