20202019

 • Towards dialogical models of radicalization and de-radicalization
  [w:] JOURNAL OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY

 • 2018

 • The effect of temperament, expertise in art, and formal elements of paintings on their aesthetic appraisal
  [w:] Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts
 • Voices Inside Me: The Relationship Between Neuroticism and the Tendency to Engage in Internal Dialogue in the Context of Time Perspective
  [Głosy we mnie: Zależność między neurotycznościa a skłonnością do angażowania sie wewnętrzny dialog, w kontekście perspektywy temporalnej]

  [w:] JOURNAL OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY

 • 2017

 • Positive orientation a common base for hedonistic and eudaimonistic happiness
  [Orientacja pozytywna jako wspólna podstawa hedonistycznego i eudajmonistycznego szczęścia]

  [w:] Applied Research in Quality of Life
 • Construction of narrative identity based on paintings
  [w:] BRITISH JOURNAL OF GUIDANCE & COUNSELLING
 • Temporal dialogical activity and identity formation during adolescence
  [Temporalna aktywność dialogowa a formowanie tożsamości w adolescencji]

  [w:] International Journal for Dialogical Science • 2016


  Książka naukowa recenzowana  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


  Hasło encyklopedyczne


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Organizacja konferencji międzynarodowej  2015


  Redakcja działu czasopisma naukowego


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


  2014


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej  Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


  2013  2002


  Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


  1993


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego