2020

Rozprawy doktorskie
 • Typ więzi z rodzicami a poczucie jakości życia u młodzieży z rozpoznaniem schizofrenii
Prace magisterskie
 • Konstruowanie tożsamości narracyjnej na podstawie obrazów surrealistycznych i figuratywnych
 • Dialogi wewnętrzne osób z zaburzeniami odżywiania
 • Związek pomiędzy tożsamością, optymalnym funkcjonowaniem a zaburzeniami osobowości: badania studentów pedagogiki
 • Związek tożsamości z optymalnym funkcjonowaniem i zaburzeniami osobowości
 • Niepewność poznawcza a wewnętrzna aktywność dialogowa
 • Psychologiczna analiza triady egzystencjalnej: sens życia - lęk - tożsamość
 • Nietypowe, niezrozumiałe doświadczenia i wydarzenia życiowe - analiza przypadków
 • Rozwiązywanie dylematów życiowych w formie dialogowej a cechy osobowości
 • Doświadczenie osiągnięcia sportowego a percepcja prawdopodobieństwa realizacji celów życiowych
 • Dialogowość wewnętrzna a cechy i stany emocjonalne
 • Rodzaje i funkcje mowy wewnętrznej oraz ich związek z cechami osobowości: badania młodych dorosłych
 • Tożsamość a zaburzenia osobowości i optymalne funkcjonowanie
 • Psychologiczne studium dialogowego ja pod kątem autentyczności i tolerancji na wieloznaczność

2019

Prace magisterskie
 • Experimental study of honesty among individuals low and high in this trait
 • Zadowolenie z życia i radzenie sobie ze stresem osób podróżujących
 • Reakcja emocjonalna na zagrożenie tożsamości a poziom dobrostanu psychologicznego
 • Emocjonalność a wewnętrzna aktywność dialogowa u kobiet i mężczyzn z chorobą nowotworową
 • Cielesność i wewnętrzna aktywność dialogowa u kobiet otyłych
 • Cechy osobowości, postawy wobec życia i śmierci u balsamistów i ratowników medycznych