Sprawozdawczość finansowa w systemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
[Financial reporting in the system of information exchange and safety of economic circulation]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Redaktorzy: Helena Żukowska, Maria Zuba-Ciszewska