Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy
[Cashless payments in Poland - current state and perspectives]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Redaktorzy: Marian Żukowski