Analiza porównawcza znaczenia wyników finansowych i przepływów pieniężnych dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym
[The relevance of earnings and cash flows for market value in the Polish banking sector]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE (ISSN: 2082-0976)
Rok wydania: 2015
Tom: 2 (23)
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 51-62
Streszczenie: Celem artykułu jest porównanie znaczenia wyników finansowych i przepływów pieniężnych dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym. Badanie zostało przeprowadzone metodą analizy regresji liniowej na podstawie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 18 banków komercyjnych z siedzibą w Polsce, notowanych na GPW w Warszawie w latach 1998–2013. Uzyskane rezultaty wskazują, iż raportowane przez banki wyniki finansowe netto mają większe znaczenie dla wartości rynkowej niż przepływy pieniężne netto razem czy przepływy pieniężne dla właścicieli. Z uwagi na nieliczne publikacje dotyczące względnego znaczenia wyników finansowych i przepływów pieniężnych dla wyceny rynkowej banków w zagranicznej literaturze naukowej oraz brak analogicznych opracowań dla rynku polskiego, intencją artykułu jest wzbogacenie istniejącej literatury przedmiotu i wypełnienie stwierdzonej w tym zakresie luki.
Słowa kluczowe: wartość rynkowa, banki, wyniki finansowe, przepływy pieniężneCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "Analiza porównawcza znaczenia wyników finansowych i przepływów pieniężnych dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym",
journal = "KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE",
year = "2015",
number = "3",
pages = "51-62"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2015). Analiza porównawcza znaczenia wyników finansowych i przepływów pieniężnych dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym. KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, 3, 51-62.