Uwarunkowania przyswajania innowacji w bankowości mobilnej
[Determinants of adoption of innovations in mobile banking]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Współautorzy: Anna Matras-Bolibok
Miejsce: Kraków
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce
Redaktorzy: Jan Czekaj, Ewa Miklaszewska, Wanda Sułkowska
Strony od-do: 282-294
Streszczenie: Celem artykułu jest ocena współczesnych uwarunkowań procesów przyswajania innowacji w obszarze bankowości mobilnej w Polsce na tle rynków europejskiego i amerykańskiego. Przedstawione w opracowaniu analizy oparto głównie na krajowych i zagranicznych raportach poświęconych problematyce rynku bankowości mobilnej. Rezultaty przeprowadzonych analiz wskazują, że procesy przyswajania innowacji w obszarze bankowości mobilnej są szeregiem czynników o charakterze demograficznym (wiek i poziom wykształcenia), ekonomicznym (postrzegana wartość dodana w stosunku do innych kanałów dostępu), technicznym (ergonomia i funkcjonalność urządzeń telekomunikacyjnych) oraz psychologicznym (poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do nowoczesnych technologii). Pomimo niewątpliwych korzyści oferowanych przez bankowość mobilną, pozostaje ona wciąż uzupełniającym kanałem dostępu do usług bankowych, do czego przyczynia się w szczególności silna pozycja bankowości internetowej.
Słowa kluczowe: bankowość mobilna, przyswajanie innowacji, technologie teleinformatyczneCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok and Anna Matras-Bolibok",
title = "Uwarunkowania przyswajania innowacji w bankowości mobilnej",
journal = "",
year = "2014",
pages = "282-294"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. and Anna Matras-Bolibok(2014). Uwarunkowania przyswajania innowacji w bankowości mobilnej. , 282-294.