Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dostępu do usług bankowych
[Mobile banking as an innovative channel of access to banking services]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Ekonomii i Zarządzania (ISSN: 2081-1837)
Współautorzy: Anna Matras-Bolibok
Rok wydania: 2014
Tom: 6 (42)
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 7-22
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji innowacyjnych rozwiązań w bankowości mobilnej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa tego kanału dostępu do usług bankowych. Rozważania oparto na krajowych i zagranicznych raportach poświęconych problematyce rynku bankowości mobilnej. Przeprowadzone analizy wskazują, że wiązka innowacji produktowych i procesowych stanowiąca współczesną bankowość mobilną ma potencjał, aby na zawsze zmienić relacje pomiędzy bankami a klientami. Zmiany te dotyczą zarówno likwidacji czasowych i przestrzennych ograniczeń operacji bankowych, jak i wykorzystania przez banki osobistego charakteru urządzeń przenośnych do realizacji strategii marketingowych. Dzięki tym rozwiązaniom bankowość mobilna ma możliwość istotnego zmniejszenia dystansu dzielącego ją od innych kanałów dostępu do usług bankowych. Ryzyko wynikające z licznych zagrożeń, na jakie narażeni są użytkownicy bankowości mobilnej, może być natomiast skutecznie ograniczane dzięki stosowanym współcześnie rozwiązaniom technicznym oraz przestrzeganiu elementarnych zasad bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: bankowość mobilna, innowacje, technologie teleinformatyczne
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/reiz/article/download/65/75Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok and Anna Matras-Bolibok",
title = "Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dostępu do usług bankowych",
journal = "Roczniki Ekonomii i Zarządzania",
year = "2014",
number = "2",
pages = "7-22"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. and Anna Matras-Bolibok(2014). Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dostępu do usług bankowych. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 2, 7-22.