Nagroda Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: nagroda indywidualna I. stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną

Nagroda wewnętrzna

Nazwa jednostkiSZK_INST: Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II