Czy zadłużenie gospodarstw domowych stało się substytutem dochodów?
[Has household debt become a substitute for income?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Makroekonomia i Rynki Finansowe - MaFiMa 2014
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Instytucji i Rynków Finansowych, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II