Udział w Konferencji Katedr Finansów 2014 "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego"
[Participation in Conference of Departments of Finance 2014 "Science of finance for economic and social development"]

Udział w konferencji

Miejsce: Krynica-Zdrój
Nazwa jednostki: Katedra Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu