Kredyt bankowy jako źródło finansowania aktywów obrotowych
[Bank loan as a source of financing of current assets]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Siedlce
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Aktywa obrotowe polskich przedsiębiorstw
Redaktorzy: Czesław Skowronek
Strony od-do: 164-179
Streszczenie: Zapewnienie ciągłości realizowanych w ramach prowadzonej działalności procesów gospodarczych wymaga posiadania odpowiednich zasobów aktywów obrotowych. W zależności od przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii, zasoby te mogą zostać sfinansowane z różnych źródeł. W przypadku, gdy wewnętrzne zasoby kapitałowe oraz operacyjne zobowiązania bieżące nie wystarczają na sfinansowanie pożądanej wartości aktywów obrotowych, przedsiębiorstwa są zmuszone do sięgania po dodatkowe źródła kapitału, zwykle w postaci kredytów bankowych. W artykule dokonano oceny miejsca kredytów bankowych w finansowaniu aktywów obrotowych polskiego sektora przedsiębiorstw niefinansowych w latach 2007-2011.Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że kredyty stanowiły jedynie uzupełniające źródło finansowania tych aktywów. Zakres wykorzystania kredytów był ponadto silnie dodatnio skorelowany z przebiegiem cyklu koniunkturalnego, reagując nań z opóźnieniem i bardziej niż proporcjonalnie. Badania wskazują także na znaczące zróżnicowania tego zakresu w poszczególnych sektorach i sekcjach gospodarki.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, kredyty obrotowe, aktywa obrotoweCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "Kredyt bankowy jako źródło finansowania aktywów obrotowych",
journal = "",
year = "2014",
pages = "164-179"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2014). Kredyt bankowy jako źródło finansowania aktywów obrotowych. , 164-179.