Przeprowadzenie szkolenia "Jak bezpiecznie korzystać z elektronicznej bankowości" organizowanego w ramach XXIV Tygodnia Ekonomicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
[Training "How to safely use electronic banking" organised under the XXIV Economic Week at the John Paul II Catholic University of Lublin]

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Koło Naukowe Studentów Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II