Współczesna bankowość mobilna: potencjał i perspektywy
[Modern mobile banking: potential and perspectives]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja "Z e-bankowością na Ty" w ramach XXIV Tygodnia Ekonomicznego
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Koło Naukowe Studentów Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II