Wpływ kryzysu gospodarczego na finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
[The impact of economic downturn on financing enterprises' innovation activity]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Współautorzy: Anna Matras-Bolibok
Miejsce: Łódź
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. T. 6, Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek
Redaktorzy: Piotr Urbanek
Tom: 6
Strony od-do: 23-40
Streszczenie: W artykule omówiono wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na strukturę finansowania nakładów na działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2008-2011. Przeprowadzone analizy wykazały, że w miarę wzrostu awersji do ryzyka firmy starały się dywersyfikować źródła finansowania, korzystając początkowo z kredytów, a następnie z środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Stwierdzono także istotne zróżnicowania struktury źródeł finansowania w przekroju przestrzennym oraz klas wielkości i sektorów własności.
Słowa kluczowe: działalność innowacyjna, finansowanie, kryzys gospodarczyCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok and Anna Matras-Bolibok",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw",
journal = "",
year = "2013",
pages = "23-40"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. and Anna Matras-Bolibok(2013). Wpływ kryzysu gospodarczego na finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. , 23-40.