Wpływ kryzysu gospodarczego na finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
[The impact of economic crisis on the financing of innovation activity of enterprises]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: "Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce"
Współautorzy: dr Anna Matras-Bolibok
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Wydział Zarządzania oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego