Nagroda za najlepszy referat wygłoszony na konferencji krajowej Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: "Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce" organizowanej przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (25-26.09.2013 r.) – referat pt. "Wpływ kryzysu gospodarczego na finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw" (współautor A. Matras-Bolibok)

Nagroda krajowa

Nazwa jednostkiSZK_INST: Wydział Zarządzania oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego