Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej pt. "Złoty bezgotówkowy jest lepszy"
[Economic education project entitled "Cashless zloty is better"]

Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja krajowa

Nazwa jednostki: Narodowy Bank Polski