Obrót bezgotówkowy w Polsce - dylematy i wyzwania
[Cashless payments in Poland - dilemmas and challenges]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Bankowości