Praktyczne aspekty oceny zdolności kredytowej osób fizycznych
[Practical aspects of assessment of creditworthiness of individuals]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Co Cię nie zniszczy to rozsądku nauczy, czyli rzecz o współczesnej bankowości
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Koło Naukowe Studentów Ekonomii