Problemy oceny wiarygodności i zdolności kredytowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego w bankach
[Problems of assessment of credibility and creditworthiness of enterprise basing on financial statements in banks]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Katedra Rachunkowości, Katedra Bankowości