Czynniki kształtujące zależność pomiędzy wynikami finansowymi a wartością rynkową polskich spółek giełdowych
[Factors influencing relation between earnings and market value of polish listed companies]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach Rok wydania: 2009
Tom: 1
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 41-57
Streszczenie: W artykule dokonano identyfikacji oraz empirycznej weryfikacji kluczowych czynników wpływających na zależności pomiędzy wynikami finansowymi a wartością rynkową polskich spółek giełdowych notowanych w latach 1998-2006 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Rynku Papierów Wartościowych MTS-CeTO. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, iż zależności te kształtowane były przez skalę prowadzonej działalności, przynależność sektorową spółek, efektywną stopę podatkową oraz realizowaną politykę dywidend.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "Czynniki kształtujące zależność pomiędzy wynikami finansowymi a wartością rynkową polskich spółek giełdowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach",
year = "2009",
number = "7",
pages = "41-57"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2009). Czynniki kształtujące zależność pomiędzy wynikami finansowymi a wartością rynkową polskich spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach, 7, 41-57.