Rekomendacje analityków a kursy akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2006
[Analysts’ recommendations and the stock prices on Warsaw Stock Exchange during the period 2002-2006]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia (ISSN: 0459-9586)
Rok wydania: 2008
Tom: 42
Numer czasopisma: Sectio H. Oeconomia
Strony od-do: 41-53
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zależności występujących pomiędzy wycenami analityków finansowych a rzeczywistymi kursami akcji spółek objętych systemem notowań ciągłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2006. Przeprowadzone badania wykazały, iż cena rynkowa akcji kształtowała się zazwyczaj poniżej wartości szacowanej przez analityków. Rynek jako całość wyceniał zatem akcje znacznie ostrożniej niż pojedynczy analitycy. Stwierdzono również istnienie istotnej statystycznie, silnej dodatniej korelacji poziomu wycen dokonywanych przez analityków finansowych z rzeczywistymi kursami akcji. Sugeruje to, że obserwowane wahania cen rynkowych papierów wartościowych mogą w znaczącym stopniu wynikać z przesłanek o charakterze fundamentalnym.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "Rekomendacje analityków a kursy akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2006",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia",
year = "2008",
number = "Sectio H. Oeconomia",
pages = "41-53"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2008). Rekomendacje analityków a kursy akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2006. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia, Sectio H. Oeconomia, 41-53.