Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa z perspektywy mikro- i makroekonomicznej
[Value-based management from micro- and macroeconomic perspective]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia (ISSN: 0459-9586)
Rok wydania: 2007
Tom: 41
Numer czasopisma: Sectio H. Oeconomia
Strony od-do: 241-254
Streszczenie: We współczesnej literaturze ekonomicznej przeważa pogląd, iż podstawowym celem działalności przedsiębiorstwa powinno być maksymalizowanie korzyści osiąganych przez jego właścicieli. W przypadku spółek, których akcje dopuszczone zostały do publicznego obrotu, cel ten utożsamiany bywa coraz częściej z maksymalizacją ich wartości rynkowej. Wdrażanie efektywnych systemów zarządzania zorientowanych na tworzenie wartości dla akcjonariuszy ma kluczowe znaczenie nie tylko z punktu widzenia przetrwania i rozwoju konkretnych przedsiębiorstw, ale pośrednio przekłada się również na poziom dobrobytu ogółu społeczeństwa. W niniejszym artykule przedstawiono główne argumenty na rzecz wzrastającego znaczenia koncepcji zarządzania wartością dla akcjonariuszy w spółkach giełdowych z perspektywy mikro- i makroekonomicznej.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa z perspektywy mikro- i makroekonomicznej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia",
year = "2007",
number = "Sectio H. Oeconomia",
pages = "241-254"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2007). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa z perspektywy mikro- i makroekonomicznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia, Sectio H. Oeconomia, 241-254.