Wykorzystanie modelu CAPM w optymalizacji struktury kapitałowej spółek giełdowych
[Implementation of CAPM in optimization of capital structure of listed companies]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia (ISSN: 0459-9586)
Rok wydania: 2006
Tom: 40
Numer czasopisma: Sectio H. Oeconomia
Strony od-do: 287-303
Streszczenie: Stosunkowo prostym narzędziem analitycznym umożliwiającym oszacowanie wpływu zmian struktury kapitałowej na wartość rynkową przedsiębiorstwa jest model wyceny aktywów kapitałowych. W niniejszym artykule zaprezentowano dwa podejścia metodologiczne do zagadnienia zastosowania tego modelu w procesie optymalizacji struktury kapitałowej na przykładzie spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wykorzystanie odmiennych metod pozwoliło na ukazanie znaczenia ryzyka niewypłacalności dla prawidłowego oszacowania kosztu kapitałów własnych przy różnych poziomach zadłużenia. Odpowiednie uwzględnienie w procesie analitycznym skutków występowania tego rodzaju ryzyka finansowego pozwala bowiem na zachowanie spójności zarówno z klasycznym modelem Modiglianiego-Millera, jak i obserwacjami empirycznymi.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "Wykorzystanie modelu CAPM w optymalizacji struktury kapitałowej spółek giełdowych",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia",
year = "2006",
number = "Sectio H. Oeconomia",
pages = "287-303"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2006). Wykorzystanie modelu CAPM w optymalizacji struktury kapitałowej spółek giełdowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia, Sectio H. Oeconomia, 287-303.