Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego. Innowacyjność, implementacja, bariery
[Macroprudential policy in regulation of banking sector stability. Innovativeness, implementation, barriers]

Książka naukowa recenzowana

Współautorzy: Irena Pyka, Mariusz Zygierewicz, Aleksandra Nocoń
Miejsce: Katowice
Rok wydania: 2019
Streszczenie: Polityka makroostrożnościowa to nowe, całkowicie innowacyjne narzędzie stabilizowania systemu finansowego współczesnej gospodarki światowej pozostającej stale pod ciężarem skutków globalnego kryzysu XXI wieku. Koncepcja polityki makroostrożnościowej opracowana przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych została skierowana na działania zapobiegające narastaniu nierównowag, ryzyka systemowego i występowaniu zjawisk kryzysowych. W monografii podjęto próbę krytycznej analizy i oceny wprowadzanych do sektora bankowego nowych rozwiązań regulacyjnych w ramach polityki makroostrożnościowej. W szczególności omawia się w niej: - nowy paradygmat związany ze zmianą nastawienia regulatorów i nadzorców do pojmowania i kształtowania stabilności finansowej, - modele instytucjonalizacji polityki makroostrożnościowej, - cele oraz narzędzia polityki makroostrożnościowej, - zasady polityki makroostrożnościowej stosowane w odniesieniu do największych instytucji finansowych, uznawanych za systemowo ważne, - uwarunkowania i metody oceny skuteczności polityki makroostrożnościowej, - najistotniejsze bariery polityki makroostrożnościowej w sektorze bankowym.
Słowa kluczowe: polityka makroostrożnościowa, banki, stabilność sektora bankowego, innowacyjnośćCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Piotr Bolibok and Irena Pyka and Mariusz Zygierewicz and Aleksandra Nocoń",
title = "Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego. Innowacyjność, implementacja, bariery",
year = "2019",
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. and Irena Pyka and Mariusz Zygierewicz and Aleksandra Nocoń(2019). Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego. Innowacyjność, implementacja, bariery. Katowice: