"Kredyt czy faktoring? Analiza porównawcza metod finansowania obrotowego" na Forum Spółdzielczym 2019 "Bezpieczeństwo Spółdzielni" organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców, Lublin, 27.02.2019
["Bank loan or factoring? A comparative analysis of the methods of working capital financing" at the Cooperative Forum 2019 "The security of cooperatives" organised by the Cooperators' Movement Association in Poland, Lublin 27.02.2019]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Forum Spółdzielcze 2019 „Bezpieczeństwo Spółdzielni"
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II