Nagroda indywidualna I. stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną

Nagroda wewnętrzna