Trafność rekomendacji analityków giełdowych w polskim sektorze bankowym - perspektywa wahań koniunkturalnych
[Accuracy of stock analysts’ recommendations in the Polish banking sector: A market cycle perspective]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia (ISSN: 0459-9586)
Rok wydania: 2017
Tom: 51
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 41-52
Streszczenie: Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna wpływu wahań koniunkturalnych na trafność rekomendacji wydawanych przez analityków giełdowych dla akcji banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2000-2016. Badanie przeprowadzono metodami analizy korelacji i regresji. Dokładność każdej rekomendacji oceniana była w horyzoncie 180 dni od daty jej wydania. Badana próba objęła 2.801 rekomendacji oraz 347.121 obserwacji kursów akcji dla 14 banków. Uzyskane wyniki wskazują, że wahania koniunkturalne wywierają wpływ zarówno na kierunki, jak i dokładność rekomendacji analityków. Rekomendacje wydawane w analizowanym okresie formułowane były zazwyczaj przeciwnie do skrajnych trendów rynkowych, służąc stabilizowaniu kursów akcji banków wokół szacowanych przez analityków wartości wewnętrznych. Dokładność rekomendacji wzrastała na ogół w okresach dominacji pozytywnych nastrojów, a obniżała się w okresach bessy.
Słowa kluczowe: akcje, analitycy giełdowi, rekomendacje, banki, cykl koniunkturalny
Dostęp WWW: http://journals.umcs.pl/h/article/download/5366/4702
DOI: 10.17951/h.2017.51.6.41Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok",
title = "Trafność rekomendacji analityków giełdowych w polskim sektorze bankowym - perspektywa wahań koniunkturalnych",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia",
year = "2017",
number = "6",
pages = "41-52"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. (2017). Trafność rekomendacji analityków giełdowych w polskim sektorze bankowym - perspektywa wahań koniunkturalnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia, 6, 41-52.