Skuteczność rekomendacji analityków giełdowych w polskim sektorze bankowym: perspektywa wahań koniunkturalnych
[Accuracy of stock analysts’ recommendations in the Polish banking sector: A market cycle perspective]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja Katedr Finansów 2017 "Finanse dla rozwoju"
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Bankowości, Katedra Finansów Publicznych, Zakład Ubezpieczeń, Zakład Rynków Finansowych i Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie