Wpływ wahań koniunkturalnych na finansowanie działalności B+R
[The impact of the economic fluctuations on the intensity of government R&D expenditure]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Finanse publiczne a rozwój gospodarki – in memoriam Profesor Zyta Gilowska
Współautorzy: Anna Matras-Bolibok
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, Fundacja Rozwoju KUL i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce