Ekonomiczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju, na konferencji krajowej
[Economic responsibility of cooperative banks in the context of sustainable development of enterprises]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: „Finanse publiczne a rozwój gospodarki – in memoriam Profesor Zyta Gilowska”
Współautorzy: Maria Zuba-Ciszewska, Grzegorz Zasuwa
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL, Fundacja Rozwoju KUL i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce