Ekonomiczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju
[Economic responsibility of cooperative banks in the context of sustainable development of enterprises]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Współautorzy: Maria Zuba-Ciszewska, Grzegorz Zasuwa
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy : [Monografia poświęcona pamięci Pani Profesor Zyty Gilowskiej]
Redaktorzy: Marian Żukowski
Strony od-do: 491-502
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz próba oceny realizacji ekonomicznego wymiaru społecznej odpowiedzialności polskich banków spółdzielczych w Polsce w latach 2010-2016. Badanie tego zjawiska przeprowadzone zostało na podstawie danych dla sektora banków spółdzielczych opublikowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Zastosowane metody badawcze obejmują wybrane elementy analizy ekonomiczno-finansowej banków odpowiednio zaadaptowane do potrzeb pomiaru ekonomicznych aspektów zrównoważonego rozwoju instytucji finansowych w ramach koncepcji Global Reporting Initiative (GRI). Uzyskane wyniki potwierdzają realizację przez polskie banki spółdzielcze ekonomicznego wymiaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomimo pogarszającej się w ostatnich latach rentowności, banki spółdzielcze systematycznie umacniają bazę kapitałową, spełniając wymagania w zakresie jej adekwatności do podejmowanego ryzyka. Pozostają również istotnymi i stabilnymi pracodawcami w sektorze bankowym, jak również partnerami ekonomicznymi lokalnych społeczności, przedsiębiorców i samorządów. Realizują również zobowiązania wobec budżetu państwa.
Słowa kluczowe: banki spółdzielcze, odpowiedzialność ekonomiczna, zrównoważony rozwój
Dostęp WWW: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12425/Finanse%20publiczne%20a%20rozw%c3%b3j%20gospodarczy%20-%20in%20memoriam%20Profesor%20Zyta%20Gilowska%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=yCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Bolibok and Maria Zuba-Ciszewska and Grzegorz Zasuwa",
title = "Ekonomiczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju",
journal = "",
year = "2017",
pages = "491-502"
}

Cytowanie w formacie APA:
Bolibok, P. and Maria Zuba-Ciszewska and Grzegorz Zasuwa(2017). Ekonomiczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju. , 491-502.