Nagroda indywidualna I. stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki, przyznana przez J.M. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
[Individual reward of the 1st degree for an outstanding organisational and social activity and the popularisation of science, awarded by the Rector of the John Paul II Catholic University of Lublin]

Nagroda wewnętrzna

Nazwa jednostki: Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II