Zainteresowania badawcze: dwudziestowieczna literatura polska, twórczość literacka polskiej emigracji po 1945 roku, doświadczenie wygnania w sztuce, epistolografia pisarzy, literatura i religia, semiotyka. 

 

Autor książek: Doświadczenia religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (2012), Opisanie świata: szkice o poezji Marcina Świetlickiego (2014), "Zagubiony wpośród obcych". Zygmunt Haupt - pisarz, wygnaniec, outsider (2019).

 

W przygotowaniu: krytyczna edycja korespondencji Zygmunta Haupta z Jerzym Giedroyciem; książka o doświadczeniu wygnania w literaturze XX wieku.

 

Członek Komitetu Redakcyjnego "Roczników Humanistycznych"

 

Ekspert Festiwalu im. Zygmunta Haupta

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2020 17:51