Adiunkt w Ośrodku Badań nad Literaturą Religijną KUL

 

Członek International Institute for Hermeneutics [Toronto, Canada - Freiburg, Germany]

Członek Immigration and Ethnic History Society [Minnesota, USA] 

 

Członek Komitetu Redakcyjnego Roczników Humanistycznych [Lublin]

Członek Komitetu Redakcyjnego Międzynarodowych Studiów Społeczno-Humanistycznych [Warszawa]

Członek Rady Naukowej czasopisma Nauka,Gospodarka, Społeczeństwo [Warszawa]

 

Członek zespołu realizującego grant Kontynuacja wydania krytycznego Dzieł Zebranych Gustawa Herlinga Grudzińskiego NPRH 0089/NPRH3/H11/82/2014 [Instytu Badań Literackich PAN, kierownik prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki]

 

Członek zespołu realizującego grant Literatura a religia - wyzwania epoki świeckiej NPRH 0052/NPRH4/2a/83/2016 [KUL, kierownik dr hab. Łukasz Tischner]

 

Ekspert Festiwalu im. Zygmunta Haupta

 

Autor książek: Doświadczenie religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (Lublin 2012) oraz Opisanie świata. Szkice o poezji Marcina Świetlickiego (Kraków 2014).

Redaktor tomów: Horyzont religijny polskiej literatury emigracyjnej (Lublin 2013); Mądrość literatury (Lublin 2016; wraz z A. Tyszczykiem) oraz Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu. Eseje o twórczości Josepha Conrada (Warszawa 2017).

Publikował m.in. w "Tekstach Drugich", "Sign System Studies", "Europa Orientalis".

 

 

 

W bazie Nauka Polska

 

 

 

 

 

      

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2017 10:45