dr hab. Paweł Panas
adiunkt - Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.panas_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7611-1992