2021
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2020Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2019
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2018
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejKierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN


2017Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowegoOrganizacja konferencji krajowej
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejDziałalność odczytowa


2016
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW2015


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

2014

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieCzłonkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego
Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


2013
Artykuł w czasopiśmie


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej


2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2011


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

  • Redaktor językowy
    [w:] Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne (ISSN 1898-843)

2010


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2009Recenzja naukowa w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji


2007


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanySekretarz redakcji czasopisma naukowego


2006


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


2005Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany