2020
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2018Recenzja w przewodzie habilitacyjnym2017

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSWCzłonkostwo w krajowym zespole eksperckim


2016
Recenzja książki naukowej

2015

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
2014


Recenzja w przewodzie doktorskim


2013


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoRecenzja książki naukowej
2012
Organizacja konferencji międzynarodowejInne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Stypendium w ramach programu Erasmus


Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego


Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowymInne działania w zakresie popularyzacji nauki


2010
2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2008

 • Działalność inkwizycja dominikanów krakowskich w średniowieczu


 • 2007


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2006  2004  1998


  Książka naukowa recenzowana


  1997


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany