dr hab. Paweł Kras
Profesor KUL - Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.kras_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4844-1943