20232022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej2021


Książka naukowa recenzowana
Redakcja naczelna publikacji naukowej
2020Redakcja naczelna publikacji naukowej

2019


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

2018Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Recenzja podręcznika akademickiego


Organizacja konferencji krajowej

2017


Książka naukowa recenzowana


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzja książki naukowejUdział w festiwalu nauki


2016
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej

2015Skrypt dydaktyczny


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


2014


Książka naukowa recenzowana


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzja książki naukowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej2013


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Organizacja konferencji międzynarodowej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Książka popularyzująca naukę


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzja książki naukowej2011


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2010


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2009


Książka naukowa recenzowana2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2007
2006


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2005


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2004


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2003


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2000

 • Jak można stracić na szkoleniach: Nastawienie pracowników do szkolenia
  [w:] Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
 • Jak można stracić na szkoleniach: Osoba trenera
  [w:] Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek

 • Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  1999  1998


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  1996


  Członkostwo w innej organizacji krajowej