2018

2017


2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna publikacji naukowej


2015
Sekretarz redakcji czasopisma naukowego
Organizacja konkursów i olimpiad


2014


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Redakcja naczelna publikacji naukowej
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejUdział w festiwalu nauki2012

Redakcja naczelna publikacji naukowej
Organizacja konferencji2011Recenzja naukowa w czasopiśmie
Organizacja konferencji krajowejOrganizacja konkursów i olimpiad20102009