Monika Sidor
dr hab. Monika Sidor prof. KUL
Prodziekan
Profesor KUL - Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: monika.sidor_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8290-8682